Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Helden Van Nu BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens geleverde internet- en telecommunicatiediensten en - apparatuur.

De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan Helden Van Nu.